Garantovaný výkup

  • Obdobně jako fixace funguje proces garantovaného výkupu. Menší objemy zboží lze vykoupit okamžitě. U větších objemů se opět sjednává výkupní cena přímo u výrobce. Je také nutné prověřit pravost a ryzost vykupovaných investičních komodit. Tento proces probíhá také přímo u výrobce. Se zákazníkem se sjednává smlouva o odkupu investičních komodit. Proběhne-li ověření zboží v pořádku, je zákazníkovi vyplacena dohodnutá cena. V opačném případě jsou vráceny předmětné investiční komodity. Důvody vrácení mohou být podezření z padělání nebo pozměňování, ztráta nebo poškození certifikátů pravosti, neodborná manipulace, závažné deformace a další.

„U investičních fondů či akcií je vždy povinností emitenta pravidelně informovat o stavu portfolia a zpětně odkoupit prodané podíly. U investičního zlata tato povinnost není vyžadována. Přesto je pro nás zpětný odkup samozřejmým závazkem vůči našim klientům.“