Fixace prodejní ceny

  • Princip fixace prodejní ceny je závazný akt mezi prodejcem a odběratelem. Je zřejmé, že větší nebo souběžné objednávky mohu překročit skladové kvóty. Proto je nutné zboží rezervovat u výrobce, a to za aktuální tržní cenu, která se mění v průběhu prodejního dne.

„Jsme připraveni vždy dodat požadované množství investičních mincí a slitků v předem dohodnuté ceně.“

  • Proces fixace formou závazné smlouvy zaručuje, že odběrateli bude dodáno požadované množství investičních mincí či slitků v pevné fixně smluvené ceně. Podmínkou dodání je v tomto případě úhrada investičních komodit v předem dohodnutém termínu. Fixaci lze realizovat pouze ve dnech a časech, kdy výrobce „pracuje“, tedy nejsou v zemi jeho původu státní svátky, nebo jiná omezení zamezující realizaci fixace.