Vedení společnosti

Home »  O společnosti »  Vedení společnosti

userH

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.

Pozice: jednatel společnosti

V Serious Investment s.r.o. zaměstnán od 8. 11. 2012

„Cením si lidské vůle, která je i přes překážky hnacím motorem všech věcí. Mám strach a respekt z potenciálních problémů. Přesto vždy hledám sílu a vůli tyto problémy řešit.“

Zodpovídá za: Strategické plánování, investiční poradenství, informační technologie, vzdělávací aktivity

Vzdělání: Dosažené graduální a postgraduální vzdělání na VŠB Technické univerzitě Ostrava. V roce 2002 bakalářský titul s absolventskou prací zaměřenou na problematiku tvorby a provozu inzertních a reklamních webových portálů. V roce 2003 magisterský titul v obou informačních a komunikačních technologií se zaměřením na databázové systémy, absolventská práce na téma autorský nástroj pro e-learning. Univerzitní vzdělání završeno v roce 2009 disertační prací na téma inteligentní metody ve vzdělávání. V současnosti intenzivní zaměření a další vzdělávání v problematice elektronické komerce a investičního poradenství.

Dřívější praxe: Práce v oblasti analýzy, návrhu a vývoje rozsáhlých softwarových projektů. Práce v oblasti investičního poradenství a pojišťovnictví. Vzdělávací aktivity a výuka na vysoké škole.

Mise v Serious Investment s.r.o.: Nabídnout našim obchodním partnerům i široké veřejnosti produkty a služby, které budou dlouhodobě pomáhat řešit výjimečné i každodenní situace.

„V dnešní nelehké a ekonomicky nestálé době chceme nabídnout alternativní jistotu a diverzifikaci majetkového portfolia formou investice do drahých kovů a numismatických předmětů. Firmám i občanům tak nabízíme seriózní přístup a řešení, které umožní dlouhodobé uchování hodnoty jejich majetku.“

Vzdělávat a informovat veřejnost o možnostech využití moderních informačních technologií pro zvýšení rentability podniku, efektivní expanzi a nové tržní příležitosti.

„Chceme poskytovat poradenství a konzultace v oblasti elektronické komerce, které budou srozumitelné a jednoduše použitelné pro každého prodejce či zákazníka.“

Elektronická komerce v oblasti podpory prodeje produktů a poskytování služeb je stále významnější a nedílnou součástí dnešního podnikání. Být dobře informován, využívat analýz trhu i konkurence, provádět správná marketingová rozhodnutí, rozvíjet aktivity v rámci sociálních sítí – to je strategickou výhodou, která může ovlivnit stávající i budoucí obchodní příležitosti.

„Naše dřívější rozhodnutí se odráží v minulosti. Abychom se poučili ze svých chyb a opakovali dobrá rozhodnutí, musíme tato data aktuálně analyzovat tak, aby pozitivně ovlivnila naši budoucnost.“

Problematika analýzy dat (Business Intelligence) je nedílnou součástí dnešního moderního podnikání. Vhodná konfrontace účetních výsledků s aktivitami na podporu prodeje (internetový marketing, působení na sociálních sítích, návštěvnost webu) nám může ukázat dlouhodobě silné a slabé stránky v podnikání. Při identifikaci těchto procesů, které jsou pro různé trhy odlišné. Nám umožňuje dlouhodobě efektivně plánovat stávající i budoucí aktivity.


userH

Marie Fasugová

Pozice: jednatelka společnosti

V Serious Investment s.r.o. zaměstnána od  8.11. 2012

„Desetníček k desetníčku a ušetříme na ledničku. Šetřit se má na správných místech, investice do nových technologií a postupů jsou však nezbytné.“

Zodpovídá za: Ekonomickou a finanční problematiku, prodej a expedice numismatického materiálu, investiční poradenství v oblasti numismatiky

Vzdělání: Dosažené středoškolské vzdělání v roce 1972 v oblasti ekonomie a účetnictví. V roce 1994 absolvování dodatečného vzdělání v oblasti ekonomiky, účetnictví a daňového poradenství. Specialista na problematiku komplexního účetnictví v obchodě a stavebnictví. Od roku 2005 orientace na problematiku numismatiky z pohledu sběratelství a investic.

Mise v Serious Investment s.r.o.: Poskytovat nejlepší možné služby, individuální přístup a poradenství, které zohledňuje představy, možnosti a vize našich obchodních partnerů.

„Každý obchodní partner je pro nás důležitý, jsme připravení se mu maximálně individuálně věnovat.“

Sledujeme cíle našich zákazníků, jde o to správně doplnit sbírku, nalézt vhodný dárek nebo zajímavě investovat.

„Dlouhodobá spolupráce začíná prvním krokem, dovolte nám se představit, přesvědčit vás, zrealizovat první obchod a doporučte nás dále.“