Princip důvěry

Home »  O společnosti »  Princip důvěry

Naším cílem je budování vzájemné důvěry a spokojenosti mezi námi a našimi obchodními partnery.

Snažíme se naslouchat aktuálním potřebám a požadavkům všech zúčastněných stran. Respektujeme aktuální potřeby, hodnoty a normy. Jsme nápomocni při řešení neočekávaných a krizových situací.

„Motem naší společnosti je serióznost, spolehlivost a jistota.“

Klademe si za cíl seriózně jednat s našimi klienty. Poskytujeme pravdivé a nezkreslené informace. Upozorňujeme na obchodní příležitosti i případná související rizika. Hledáme vhodné cesty k naplnění očekávaných cílů.

Dodržováním principu spolehlivosti akceptujeme dohodnuté termíny, smluvní závazky a ujednání. V naší společnosti vždy komunikujete s konkrétními lidmi, kteří jsou vždy nápomocni k řešení Vašich požadavků. Vzděláváním a rozvojem kompetencí našich zaměstnanců garantujeme vysokou úroveň poskytovaných služeb s přidanou hodnotou.

Nabízíme jistotu ve světě investičního poradenství. Zajišťujeme jak prodej, tak zpětný odkup investičních komodit. Garantujeme přijatelné ceny a dodací podmínky, které jsou sjednávány individuálně tak, aby vyhověly jak náročným požadavkům korporátních klientů, tak i každému maloobchodnímu zákazníkovi.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat s libovolným dotazem týkajícím se našeho portfolia nabízených produktů a služeb. Dotaz bude postoupen kompetentním specialistům, kteří jej budou neprodleně řešit.  info@serious-investment.cz.