Internetový marketing

Home »  Internetový marketing

Prezentace firmy na internetu je dnes brána jako samozřejmost. Na internet se však přesouvají nejen prezentační aktivity, ale i rozhodovací proces o koupi daného výrobku či služby. Uživatelé internetu (potenciální zákazníci) spolu komunikují na sociálních sítích, blozích, diskusních fórech. Využívají agregátory produktů, slev a obchodních nabídek. Vyhledávají pomocí webových vyhledávačů a studují recenze, komentáře a hodnocení.

„Stále častěji se zákazníci rozhodují na základě virtuální představy o daném produktu či službě. Produkt nemusí vidět ani vyzkoušet, přesto si jej chtějí koupit. Víme, jak docílit tohoto žádoucího jevu i ve Vašem oboru podnikání.“

Našim cílem není budovat elementární webové prezentace, ale komplexní systémy kombinující samotné webové stránky s dalšími komunikačními a prezentačními médii jako jsou sociální sítě, e-mailové a reklamní kampaně, výměnný reklamní program s potenciální expanzí do dalších reklamních platforem – tisk, rozhlas, televize, letáky, interiérové a exteriérové reklamní plochy.

Vždy je nutné správně stanovit aktuální marketingovou pozici, definovat cílové skupiny uživatelů (zákazníků) a zvolit vhodný produktový a marketingový mix.