Inovační voucher

Home »  Inovační voucher

Transformace a zabezpečení procesu nabídky a poptávky automobilů do on-line prostředí internetu

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0024028

Číslo voucheru: MPO 108041/21/61200/69

Cílem celého projektu je řešit transformaci a migraci nabídky, porovnání a následné individuální komunikace mezi potenciálními zákazníky a prodejci nových a ojetých automobilů do prostředí internetu, tak aby byl minimalizován osobní kontakt a zákazník získal relevantní informace pro předvýběr vhodných modelů automobilů a následnou přímou komunikací s prodejcem a získáním individuálních optimalizovaných nabídek a zajištění bezpečného provozu zákaznické podpory v on-line prostředí internetu.


MODERNÍ METODY VIZUALIZACE AUTOMOBILŮ V PROSTŘEDÍ INTERNETU

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019328

Číslo voucheru: MPO 9926/20/61200/74

Projekt reaguje na problém vizualizace dat od prodejců a zaobírá se problematikou vizuální prezentace existujících vozů, skladových zásob v autosalónech nebo ojetých vozů v autobazarech. Primárním cílem je tyto zdroje sjednotit, tak aby působily konzistentně a podpořily tak správné rozhodování zákazníků. Cílem projektu je analyzovat možnosti vizualizace automobilů, získávání video záznamů a fotografií a jejich následná postprodukce pro účely prezentace na internetu.


TVORBA DATOVÉ STRUKTURY RELAČNÍ DATABÁZE, DIMENZÍ A FAKTŮ PRODUKTOVÉHO KATALOGU PLATFORMY GLOFFER

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014933

Číslo voucheru: MPO 85942/18/61200/3877

Projekt je financován za podpory EU. Cílem projektu je vybudování vhodné datové struktury a popisy procesu získávání a zpracování externích datových zdrojů informací, včetně budování vlastního katalogu jednotlivých produktových řad. Cílem je také analyzovat a implementovat koncept, který by zjednodušil celý proces vkládání, importu a unifikace produktů a jejich vlastností. Online platforma Gloffer působí v oblasti automobilového segmentu a má za úkol efektivně spojit prodejce aut a lidi se zájmem o koupi auta. Voucher je realizován v spolupráci s VŠB – TU Ostrava.


ANALÝZA PODKLADŮ PRO VYHLEDÁVÁNÍ A NÁVRH API ROZHRANÍ PRO PLATFORMU GLOFFER

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012278

Číslo voucheru: MPO 8422/18/61200/3043

Projekt je financován za podpory EU. Cílem projektu je získat znalosti o možnostech vyhledávání nad rozsáhlými kolekcemi dat v různých jazycích v podobě parametrického vyhledávání i full-textového vyhledávání se zohledněním prodejních trendů, preferencích zákazníků, návštěvnosti a prodejnosti jednotlivých nabízených produktů a služeb včetně zohlednění sezónního prodeje a mnoha dalších faktorů. Projekt je také zaměřen na vyhledávání a tvorbu API (Application Programming Interface) pro komunikaci s externími službami. Gloffer se zabývá službami na B2C trhu a to zejména zprostředkováním prodeje a nákupu. Voucher je realizován v spolupráci s VŠB – TU Ostrava.


ANALÝZA PLATFORMY GLOFFER A JEJÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO NÁROČNÉ INFORMAČNÍ PORTÁLY S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007354

Číslo voucheru: MPO 62378/16/61600/1390

Projekt je financován za podpory EU. Cílem projektu je nabýt informace, které slouží pro online platformu Gloffer. Ta se zabývá službami na B2C trhu a to zejména zprostředkováním prodeje a nákupu. Informace budou sloužit pro spuštění demo verze, kdy bude nutno vědět, jaký hardware a software použít. Voucher je realizován v spolupráci s VŠB – TU Ostrava.