Analýza konkurence

Home »  Analýza konkurence

Strategie stanovení ceny produktu vždy doporučují, aby tato cena byla stanovena podle poptávky zákazníků, podle nákladů (spojených s pořízením, výrobou a distribucí) a vzhledem k cenám konkurence. Z této definice je patrné, že sledování konkurence je dnes jedním s pilířů úspěšného podnikání.

Ve světě internetu lze mnoho aktivit souvisejících s kvalitou webových prezentací, cenové politiky či marketingových (reklamních a komunikačních) strategií monitorovat, srovnat a vyhodnotit.

„Ve světě internetu se roky a měsíce redukují na týdny a dny. Kdo pozdě zareaguje na strategické tahy konkurence, může nenávratně ztratit konkurenční výhody i zákazníky.“

Důležité je, aby potřebné informace byly hlavně srozumitelné, správně interpretovatelné a aktuální. Námi ověřené postupy mohou porovnat existující konkurenci, identifikovat vznikající konkurenční hrozby a navrhnout postupy, jak tyto situace využít ve svůj prospěch.

„Kdo sleduje veškerou konkurenci a její aktivity, ztrácí čas tam, kde by mohl rozvíjet vlastní podnikání. Naše unikátní řešení konkurenci sleduje za Vás. Vám poskytuje přehledné informace o tom, co se ve Vaší oblasti podnikání právě děje.“

Dnes můžeme sledovat rating konkurence, návštěvnost webových stránek, pozice ve vyhledávačích, produktovou nabídku, cenovou politiku, prezentace v sociálních sítích, reklamní kampaně, formy komunikace se zákazníky a podobně.