Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Home »  Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (dotace č. 07684/2019/RRC)

Kód programu: RRC/11/2019
Dotace pro rok: 2019
Název programu: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019
Název projektu: Stáž studentů VŠB-TU Ostrava, FEI ve firmě Serious Investment s.r.o.

Začlenění vysokoškolských studentů do praxe v oblasti ICT a vývoje informačních systémů pro e-commerce.

Projekt reaguje na problematiku nedostatečné praxe studentů po ukončení jejich studia, nebo když usilují o získání prvního pracovního místa. Společnost Serious Investment s.r.o. již několikrát spolupracovala se studenty a na svoji dobrou zkušenost chce navázat v tomto projektu. V minulosti se firmě osvědčilo, že když studentům poskytli něco ze svého know-how a znalostí v oblasti IT a ecommerce, studenti byli lépe připraveni na trhu práce, naučili se spolupracovat na různých úkolech a mohli lépe uplatnit poznatky, které získali v rámci studia na vysoké školy. Cílovou skupinou jsou studenti vysoké školy VŠB-TU Ostrava, konkrétně Fakulty elektrotechniky a informatiky studijního programu Informační a komunikační technologie a oboru Informatika a výpočetní technika a to zejména studenti posledního (třetího) ročníku bakalářského studia (případně prvního ročníku navazujícího magisterského studia).

Projekt si klade za cíl propojit studenty prezenční formy bakalářského a magisterského studia s praxí, naučit se obvyklé pracovní postupy a propojit znalosti získané v rámci studia s reálnými potřebami při vývoji informačních systémů. Za plnění těchto cílů odpovídají zkušený vysokoškolsky vzdělaný mentor Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. (jednatel společnosti Serious Investment s.r.o.), který má za sebou dlouholetou praxi a zkušenosti v oblasti tvorby a integrace informačních systému z oblasti e-commerce, stejně tak jako zkušenosti v oblasti vzdělávání pedagogická činnost, certifikovaný lektor Oracle Academy). Studentům budou zadávány úkoly, v kterých zúročí poznatky ze školy a budou je muset propojit s tím, jak se mění a inovuje vývoj, nasazení a údržbu rozsáhlých informačních systémů a portálových řešení v rámci české e-commerce.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2019-127702/